Flóra a vegetace Nového rybníka

17. února 2009 v 15:53 | pond |  Proč území chránit?
Z charakteristických fytocenóz se v rybnících, tůních a melioračních kanálech vyskytují např. asociace Phragmitetum communis, Typhetum latifoliae, Glycerietum maximae, Sagittario-Sparganietum emersi, Caricetum gracilis, Caricetum goodenowii, Potametum lucentis, Polygonetum amphibii natantis, Lemnetum minoris, Batrachietum aquatilis-peltatae /foto, Utricularietum australis (nutno zpřesnit botanickým průzkumem).
Na podmáčených, vlhkých až střídavě vlhkých stanovištích se vyskytují především společenstva svazu Molinion, popř. i Calthion, na malé ploše se zachovala vegetace svazu Caricion davallianae tvořená fragmentem asociace Valeriano dioicae-Caricetum davallianae. Při absenci sečení však dochází k jejich postupnému zarůstání rákosem a nálety dřevin (olše lepkavá, krušina olšová) a přeměně na společenstva blízká svazu Phragmition communis (s dominantním rákosem) nebo na společenstva olšin svazu Alnion glutinosae. Místy jsou zastoupeny také porosty vysokých ostřic svazu Caricion rostratae s charakteristicky vyvinutými trsy ostřice latnaté (Carex paniculata /foto) nebo ostřice odchylné (Carex appropinquata /foto).
Botanicky nejcennější jsou oligotrofní plochy v jižní části k ochraně navrženého území, kde rostou některé vápnomilné či bazifilní druhy rostlin, a to na vlhkosuchých stanovištích v rámci společenstev svazu Molinion nebo na slatinné loučce "Pod farským" v rámci společenstva svazu Caricion davallianae.

Z významnějších druhů vyšších rostlin ... (pracuje se na dokončení)

pětiprstka hustokvětá - Gymnadenia densiflora . . . C1, §1 (foto: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 )
bařička bahenní - Triglochin palustre . . . C2 (foto: 1 )
hadilka obecná (hadí jazyk) - Ophioglossum vulgatum . . . C2, §3 (foto: 1 / 2 )
hořec hořepník - Gentiana pneumonanthe . . . C2, §2 (foto: 1 / 2 )
hruštička okrouhlolistá - Pyrola rotundifolia . . . C2 (foto: 1 / 2 )
kruštík bahenní - Epipactis palustris . . . C2, §2 (foto: 1 / 2 )
ostřice blešní - Carex pulicaris . . . C2, §3 (foto: 1 )
ostřice Davallova - Carex davalliana . . . C2, §3 (foto: 1 / 2 / 3 )
ostřice odchylná - Carex appropiquata . . . C2 (foto: 1 )
ostřice šupinoplodá - Carex lepidocarpa . . . C2, §2
pampeliška chudolaločná - Taraxacum paucilobum . . . C2
suchopýr širolistý - Eriophorum latifolium . . . C2 (foto: 1 / 2 )
blatěnka vodní - Limosella aquatica . . . C3 (foto: 1 )
bledule jarní - Leucojum vernum . . . C3, §3 (foto: 1 / 2 )
hladýš pruský - Laserpitium prutenicum . . . C3, §2 (foto: 1 / 2 )
hořeček brvitý - Gentianopsis ciliata . . . C3 (foto: 1 / 2 )
jalovec obecný - Juniperus communis . . . C3 (foto: 1 )
jetel kaštanový - Trifolium spadiceum . . . C3 (foto: 1 )
kapradiník bažinný - Thelypteris palustris . . . C3, §3 (foto: 1 / 2 )
orlíček obecný - Aquilegia vulgaris . . . C3 (foto: 1 )
ostřice Hartmanova - Carex hartmanii . . . C3
ostřice vyvýšená - Carex elata . . . C3
pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea . . . C3, §3 (foto: 1 )
prstnatec májový - Dactylorhiza majalis . . . C3, §3 (foto: 1 )
pryskyřník kašubský - Ranunculus cassubicus . . . C3 (foto: 1 / 2 )
rdest světlý - Potamogeton lucens . . . C3 (foto: 1 )
škarda měkká čertkusolistá - Crepis mollis subsp. hieracioides . . . C3
vachta trojlistá - Menyanthes trifolia . . . C3, §3 (foto: 1 )
vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia . . . C3, §3 (foto: 1 )
vrba rozmarýnolistá - Salix rosmarinifolia . . . C3 (foto: 1 )
lilie zlatohlávek - Lilium martagon . . . C4a, §3 (foto: 1 / 2 )
vlasolistec vlhkomilný - Tomentypnum nitens

dříve
prstnatec pleťový - Dactylorhiza incarnata . . . C2, §2 (foto: 1 )
tolije bahenní - Parnassia palustris . . . C2, §3
všivec ladní (v. lesní, v. mokřadní) - Pedicularis sylvatica . . . C3, §2

voda a pobřeží
bublinatka jižní - Utricularia australis
lakušník okrouhlý - Batrachium circinatum
rdest plovoucí - Potamogeton natans
šípatka střelolistá - Sagittaria sagittifolia
vrbovka bahenní - Epilobium palustre
zevar jednoduchý - Sparganium simplex
zevar vzpřímený - Sparganium erectum

louky
bezkolenec rákosovitý - Molinia arundinacea
bradáček vejčitý - Listera ovata
čertkus luční - Succisa pratensis
jetel horský - Trifolium montanum
kozlík dvoudomý - Valeriana dioica
lomikámen zrnatý - Saxifraga granulata
oman vrbolistý - Inula salicina
ostřice latnatá - Carex paniculata
ostřice prosová - Carex panicea
pcháč bahenní - Cirsium palustre
pcháč potoční - Cirsium rivulare
prvosenka vyšší - Primula elatior
řebříček bertrám - Achillea ptarmica
sléz pižmový - Malva moschata
stařinec potoční - Tephroseris crispa
suchopýr úzkolistý - Eriophorum angustifolium
zeměžluč okolíkatá - Centaurium erythraea

luhy a háje (olšiny a lesíky)
bříza pýřitá - Betula pubescens
kokořík mnohokvětý - Polygonatum multiflorum
kokořík přeslenitý - Polygonatum verticillatum
konvalinka vonná - Convallaria majalis
lýkovec jedovatý - Daphne mezereum
plicník tmavý - Pulmonaria obscura
sadec konopáč - Eupatorim cannabinum
samorostlík klasnatý - Actaea spicata
vraní oko čtyřlisté - Paris quadrifolia
vrba ušatá - Salix aurita
zimolez obecný - Lonicera xylosteum
žindava evropská - Sanicula europaea---
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Coach Factory Store Coach Factory Store | E-mail | Web | 9. dubna 2011 v 10:51 | Reagovat

Surprise yourself so you can surprise the audience.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama